Οι όροι χρήσης που διέπουν την χρηση του thelosouvlakia.gr

Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους χρήσης προσεκτικά!

Η επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα προϋποθέτει την άνευ όρων αποδοχή από μέρους σας των όρων χρήσης.

1. Γενικά

Ο διαδικτυακός τόπος theloSοuvlakia.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει, διαμορφώσει ή να διακόψει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, χωρίς περιορισμό, του περιεχομένου και των ωρών διαθεσιμότητάς του. Το εμπορικό δίκτυο theloSοuvlakia.gr είναι απλώς ένας διαδικτυακός τόπος που παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εμπορικών μελών και των χρηστών. Το theloSοuvlakia.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση αρμόδιο για την ποιότητα των αγαθών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εμπορικά μέλη του (ψητοπωλεία-εστιατόρια). Όλες οι ερωτήσεις / παρατηρήσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους εμπόρους και προβάλλονται μέσα από το theloSοuvlakia.gr πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο έμπορο.

2. Περιορισμός Ευθύνης

Α. Συμφωνείτε ρητώς ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται υπ' ευθύνη του χρήστη. Ούτε το theloSοuvlakia.gr ή οι θυγατρικές του, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής, ούτε εγγυώνται για τα αποτελέσματα που μπορούν να επιτευχθούν από την χρήση της ιστοσελίδας ή την αξιοπιστία οποιονδήποτε πληροφοριών, υπηρεσίας ή εμπορευμάτων που παρέχονται μέσω αυτής.

Β. Αυτή η αποκήρυξη της ευθύνης ισχύει για οποιεσδήποτε ζημιές που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης λάθους, παράληψης, ανακρίβειας , διακοπής, διαγραφής ατέλειας, καθυστέρησης στη λειτουργία ή μετάδοση ιού υπολογιστών, αποτυχίας γραμμών επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή αναρμόδιας πρόσβασης, αλλαγής, ή χρήσης αυτής της περιοχής, είτε για παραβίαση σύμβασης, επιβλαβούς συμπεριφοράς (συμπεριλαμβανομένης ρητής υπαιτιότητας), αμέλειας είτε κάτω από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Γ. Σε καμία περίπτωση η theloSοuvlakia.gr, ή οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή, δεν είναι υπεύθυνος σε οποιαδήποτε περίπτωση σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αμέλειας του) ή κάτω από οποιαδήποτε νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, ποινικών, επακόλουθων ή παρόμοιων ζημιών , συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χαμένων κερδών ή εισοδημάτων, απώλεια χρήσης ή παρόμοια οικονομική απώλεια, που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης της ιστοσελίδας. Με το παρόν έγγραφο αναγνωρίζετε ότι οι διατάξεις αυτού του τμήματος θα ισχύσουν για τη χρήση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο εφαρμόσιμος νόμος μπορεί να μην επιτρέψει τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης ή των τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, έτσι ο ανωτέρω περιορισμός ή ο αποκλεισμός μπορεί να μην ισχύσει για εσάς. Σε καμιά περίπτωση η ευθύνη της theloSοuvlakia.gr για ολικές ζημιές, απώλειες και αιτίες δράσης είτε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας του χρήστη) ή κάτω από οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία (συμπεριλαμβανομένης της ρητής υπαιτιότητας) δεν θα ξεπερνά το ποσό που καταβάλλεται από εσάς, αν υπάρχει, για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

3. Περιορισμοί Χρήσης

Α. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, κειμένου, λογισμικού, φωτογραφιών ,το οποίο προστατεύεται από το σχετικό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η τροποποίηση, δημοσίευση, διαβίβαση, επίδειξη, συμμετοχή στην μεταφορά ή πώληση, η δημιουργία των παράγωγων εργασιών, η εκμετάλλευση από καμία άποψη οποιουδήποτε μέρους από τον περιεχόμενο αυτής της περιοχής, γενικά ή εν μέρει. Βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, καμία αντιγραφή, ανακατανομή, αναμετάδοση, δημοσίευση ή εμπορική εκμετάλλευση του μεταφορτωμένου υλικού δεν θα επιτραπούν χωρίς τη σαφή γραπτή άδεια από το theloSοuvlakia.gr. Σε περίπτωση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης αντιγραφής, η ανακατανομής ή αναδημοσίευσης υλικού, καμία αλλαγή ή διαγραφή της απόδοσης συντακτών, ή τροποποίηση εμπορικών σημάτων ή σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων θα γίνει. Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαιώματα ιδιοκτησίας με την αντιγραφή αρχείων στον προσωπικό του υπολογιστή.

Β. Οι προηγούμενες παροχές είναι προς όφελος του theloSοuvlakia.gr, τα υποκαταστήματά της, τις θυγατρικές της, τους προμηθευτές και τους εξουσιοδοτημένους από τους άνωθεν. Καθένας από τους άνωθεν θα έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει και να επιβάλει προμήθεια άμεσα ή εξ ονόματός της.

4. Εμπορικά Σήματα

Η εμπορική φίρμα theloSοuvlakia.gr, το εμπορικό σήμα και το λογότυπο, που εμφανίζονται σε αυτήν την περιοχή είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας «Δ.Πούλης-Δ.Κουνδουράκης και ΣΙΑ ΕΕ».που φέρει τον διακριτικό τίτλο «theloSοuvlakia.gr».Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην περιοχή είναι η ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

5. Αξιοπιστία καταλόγων

Το theloSοuvlakia.gr δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και τη αξιοπιστία του περιεχομένου των καταλόγων των εστιατορίων, ούτε και για τον χώρο και τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Οποιαδήποτε ευθύνη που θα προκύψει από την χρήση της ιστοσελίδας δεν βαρύνει το theloSοuvlakia.gr και την ιδιοκτήτρια εταιρεία «Δ.Πούλης-Δ.Κουνδουράκης και ΣΙΑ ΕΕ», παρά μόνο τον εκάστοτε έμπορο ή επιχειρηματία.

6.Links & Banners

Το theloSοuvlakia.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων websites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα websites, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το theloSοuvlakia.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των websites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

7. Τροποποίηση Όρων

Το theloSοuvlakia.gr έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις διατάξεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε μέρος επ' αυτού, ή να επιβάλει τους νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης των τελών και των ποσών για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως με ειδοποίηση επ' αυτών, η οποία μπορεί να δοθεί με οποιαδήποτε μέσα συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα, ή με ηλεκτρονικό ή συμβατικό ταχυδρομείο, ή με οποιαδήποτε άλλα μέσα. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδα από σας μετά από τέτοια ειδοποίηση θα κριθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το theloSοuvlakia.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει και να αφαιρεί τους τιμοκατάλογους-μενού των διάφορων εστιατορίων, τις προβεβλημένες καταχωρήσεις ή τα διαφημιστικά banners, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση αυτών, εφόσον αυτά δεν εναρμονίζονται στους κανόνες λειτουργίας του.

8. Λοιπά

Αυτοί οι όροι της χρήσης αποτελούν ολοκληρωμένη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά το περιεχόμενο του παρόντος και εκτοπίζουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τέτοιο περιεχόμενο. Αυτοί οι όροι της χρήσης θα αναλυθούν σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

9. Χρήση Πιστωτικής Κάρτας

(Σε περίπτωση που το κατάστημα διαθέτει πληρωμή μέσω κάρτας κατευθείαν στους λογαριασμούς του εκάστοτε καταστήματος)

Αν Χρησιμοποιεί : Every Pay

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Αν χρησιμοποιεί : Alpha Bank E Commerce

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

10. Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Η εφαρμογή TheloSouvlakia.gr απαιτεί την χορήγηση άδειας από την πλευρά του χρήστη προκειμένου αυτός να μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις προς τα καταστήματα της εφαρμογής.

11. Τρόποι Πληρωμής

Το thelosouvlakia.gr Δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία ανάμειξη σε καμία πληρωμή καταστήματος διαμέσω των παραγγελιών που γίνονται δια μέσω με οποιαδήποτε τηλεφωνικής σύνδεσης. (Τηλεφωνικές Παραγγελίες).

Το thelosouvlakia.gr Ενδέχεται να έχει προμήθεια (που βαρύνει το κατάστημα και μόνο και όχι τους χρήστες ή τις παραγγελίες) σε όσα καταστήματα έχουν συνάψει συμφωνία με το thelosouvlakia.gr για πληρωμή με ποσοστό ανά Online παραγγελία είτε με την χρήση μετρητών είτε διαμέσω τραπέζης και Online Πληρωμής!

α. Με μετρητά (αντικαταβολή) * 

Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας στον χώρο που έχετε διαλέξει, μπορείτε να πληρώσετε με τον πιο απλό και παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με μετρητά στον υπάλληλο - διανομέα του εκάστοτε Καταστήματος.

Ολοκλήρωση Παραγγελίας με Μετρητά και ενημέρωση.

Αν η παραγγελία σας είναι σωστή θα αποσταλλεί ενημέρωση από το thelosouvlakia.gr όταν το κατάστημα την λάβει - ΑΡΚΕΙ ο χρήστης να έχει τοποθετήσει το Mail του στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ΔΕΝ τοποθετήσει email το Thelosouvlakia.gr διασφαλίζει ότι το κατάστημα (αρκεί τα στοιχεία να είναι σωστά) ότι θα παραλάβει την παραγγελία και θα την ολοκληρώση στην ώρα της χωρίς ωστόσο να αποσταλλεί κάποια άλλη ενημέρωση στον χρήστη που έκανε την παραγγελία

β. Με πιστωτική κάρτα *

Μπορείτε να διαλέξετε Πληρωμή μέσω κάρτας MONO στα καταστήματα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για Online Παραγγελίες του Thelosouvlakia στο site τους, άρα κατεπέκταση και στο ίδιο το theloSouvlakia.gr

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα είναι απόλυτα ασφαλής, ενώ ταυτόχρονα η προσθήκη του ποσού στο πιστωτικό υπόλοιπο του χρήστη γίνεται άμεσα. Ο χρήστης που επιλέγει την πληρωμή με πιστωτική κάρτα οδηγείται σε ασφαλή διακομιστή του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζεται το κατάστημα. (Every Pay, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Viva Payements). Στη συνέχεια, δίνει τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας και σε περίπτωση που αυτή πάρει έγκριση, (μετά το απαιτούμενο χρόνο αναμονής του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος) ολοκληρώνεται η συναλλαγή του και ενημερώνεται το κατάστημα για την παραγγελία του

Ολοκλήρωση Παραγγελίας

Σε κάθε περίπτωση αν η παραγγελία σας είναι σωστή και έχει εγκριθεί η κάρτα σας, θα σας έρθει ενημέρωση (εκτός της Τράπεζας από την οποία έχει εκδοθεί η κάρτα σας) και από το thelosouvlakia.gr - ΑΡΚΕΙ ο εκάστοτε χρήστης να έχει τοποθετήσει το Mail του στην φόρμα καταχώρησης των στοιχείων του.

Πρόσθετες πληροφορίες - Επεξηγήσεις

α) Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα;

Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής.

Όσες παραγγελίες γίνονται με πληρωμή δια μέσω της Every Pay :

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή»

Όλες οι άλλες Online Παραγγελίες που διεκπεραιώνονται με πληρωμή σε κάποιο άλλο Χρηματοπιστωτικό σύστημα - δεν γίνονται απευθείας στο thelosouvlakia.gr, αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνεργάζεται το κατάστημα. (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Viva Payements).β) 

β) Τι είναι το πεδίο CVC / CVV που μου ζητείται;

Το πεδίο CVC / CVV βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Σας ζητείται για επιπλέον ασφάλεια και σας προστατεύει ακόμα περισσότερο μιας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει το πεδίο αυτό. Για να το εισάγετε, γυρίστε και κοιτάξτε το πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. 

γ) Τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή 

(π.χ. κοπεί η σύνδεση ή πατηθεί Cancel κατά τη μεταφορά ή δεν περιμένει ο χρήστης τον απαιτούμε χρόνο που έχει το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα).

Ό,τι και να γίνει, η συναλλαγή έχει καταγραφεί από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας (αν βέβαια πάρουμε έγκριση για την κάρτα σας και το ποσό έχει όντως δεσμευθεί). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν χρήματα.

12. Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση που δεν εξυπηρετηθεί η παραγγελία σας και έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα, τα χρήματα σάς επιστρέφονται από το εκάστοτε κατάστημα με Νέα τραπεζική συναλλαγή είτε με ακύρωση της Ψηφιακής κατάθεσής από κάποιον υπάλληλο του εκάστοτε καταστήματος. Φυσικά θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία μεταξύ του χρήστη με το TheloSouvlakia αλλά και την επιβεβαίωση του χρήστη (με το Αποδεικτικό email που έχει σταλλεί από το Εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεστε για να φαίνεται ο κωδικός αναφοράς ή και έγκρισης της παραγγελίας σας). 

13. Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων

Το thelosouvlakia.gr είναι υπεύθυνο για την άμεση μετάδοση (μεταφορά) της παραγγελίας στο εκάστοτε Κατάστημα το οποίο και είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ υπεύθυνο για την αποδοχή και παράδοσή της. 

Σε περίπτωση έλλειψης προϊόντος ή αδυναμίας του ψητοπωλείου να εξυπηρετήσει την παραγγελία και συνεπώς στην αδυναμία ολοκλήρωσης της παραγγελίας, το ίδιο κατάστημα θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διευθέτηση, αλλαγή ή διόρθωση της παραγγελίας σας.

14. Όροι σύμβασης

Η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και έχει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα το κείμενο το οποίο αναφέρεται στους όρους συναλλαγής όταν αποφασίζεται οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τους όρους ή την λειτουργία των ιστοσελίδων! Σε περίπτωση κάποιας ερώτησης ή προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Info@thelosouvlakia.gr

15. THELOAPP

H Δ. Πούλης – Δ. Κουνδουράκης & ΣΙΑ ΕΕ μπορεί και δύναται να δημιουργήσει είτε υβριδικές είτε εκ του μηδενός, εφαρμογές κινητών σε λειτουργικά συστήματα IOS και ANDROID, έτσι ώστε τα συνεργαζόμενα καταστήματα να συνεχίζουν να μπορούν να επικοινωνούν, διαφημίζονται αλλά και να παρέχουν τρόπους παραγγελίας - είτε τηλεφωνικής είτε δωρεάν Online παραγγελία - τοις μετρητοίς - σε όλους τους χρήστες του διαδυκτίου και στους πελάτες τους. 

Όλες οι εφαρμογές , Nesta App, Alekos App, Xristaras App, oPlatanos App, PitaKalamaki App διέπονται από τους ίδιους όρους και τις ίδιες συνθήκες με το thelosouvlakia.gr, από την στιγμή που έχουν χρησιμοποιηθεί τα ίδια τεχνολογικά εργαλεία για την διεκπεραίωση των online ή μη παραγγελιών! Σε περίπτωση κάποιας ερώτησης ή προβλήματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Info@thelosouvlakia.gr